Přihláška na pobytový tábor

Všechny položky označené symbolem * jsou povinné.

Účastník

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1. zákonný zástupce

*
*
*
*
*
*
*
*

2. zákonný zástupce

*
*
*
*
*
*
*
*
GDPR
Spolek Vědátoři, z. s., IČ: 07914300 se sídlem Markovická 22, 500 03 Hradec Králové bude Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat na základě následujících právních důvodů: Archivace účetnictví - oprávněný zájem
  • Účel zpracování - Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
  • Rozsah osobních údajů - Jméno a příjmení, RČ, adresa, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce,
  • Doba zpracování - 10 let od data přihlášení na pobytový tábor
Nezbytné údaje pro činnost - plnění smlouvy
  • Účel zpracování - Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky pobytového tábora
  • Rozsah osobních údajů - Jméno a příjmení, RČ, adresa, zdravotní pojišťovna, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce, telefon a email zákonného zástupce
  • Doba zpracování - 2 roky od data přihlášení na pobytový tábor

Dobrovolným vyplněním telefonního čísla a e-mailové adresy účastníka uděluji spolku Vědátoři, z. s., IČ: 07914300 se sídlem Markovická 22, 500 03 Hradec Králové (dále jen “Správce”) souhlas se zpracováním těchto údajů pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: Souhlas se zpracováním telefonního čísla a e-mailové adresy účastníka
  • Účel zpracování - Pomocí telefonního čísla a e-mailové adresy budeme moci komunikovat s účastníky během pobytového tábora.
  • Rozsah osobních údajů - telefonní číslo a e-mailová adresa účastníka
  • Doba zpracování - Do skončení příslušného pobytového tábora
Potvrzuji, že vyplněním údajů výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování těchto osobních údajů a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.
Prohlášení zákonného zástupce
Závazně přihlašuji výše uvedeného účastníka na pobytový tábor. Beru na vědomí, že přihláška se stává platnou po akceptaci pořadatelem a uhrazením ceny tábora.
Beru na vědomí obecné podmínky pro účastníky pobytového tábora stanovené ve Všeobecných podmínkách (dostupné na webových stránkách) a souhlasím s nimi. Seznámil jsem se s organizačními pokyny pro účastníky. Prohlašuji, že v případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo srazu, čas odjezdu apod.). Prohlašuji, že v případě vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odjezd dítěte v nejkratším možném termínu. Prohlašuji, že včas odevzdám potřebné dokumenty k ověření zdravotní způsobilosti účastníka pobytového tábora.
Dále prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o rozsahu a účelu zpracování osobních dat, poskytnutých touto přihláškou. Vzal(a) jsem na vědomí, že potřebné informace ke shromažďování, zpracování a zveřejňování těchto dat naleznu na webových stránkách spolku.
Prohlašuji, že jsem všechny údaje a informace uvedla(a) úplně a pravdivě.
Pro odeslání je nutné souhlasit s prohlášením zákonného zástupce.